elejére előző következő végére
Módosítás - update
   Az UPDATE kulcsszóval vezetjük be a módosítást, ezután következeik a tábla neve, amelyben a módosítást el akarjuk végezni. Ezután a SET kulcsszóval vezetjük be a módosítandó oszlopok felsorolását, ez a következő formában történik oszlop_nev='érték'. Ha több adatot akarunk egyszerre módosítani, akkor az érték és a következő oszlopnév közé egy vesszőt kell raknunk. Az utolsó oszlopnév érték pár után nem kell vesszőt raknunk.
   Ügyeljünk arra, hogyha nem kerül a módosítás végére where feltétel, akkor a tábla összes sorában végbemegy a változtatás. Tehát ha azt akarjuk, hogy ez ne történjen meg, akkor írni kell egy where kulcsszót és egy relációs feltételt.
UPDATE elso SET
   nev='Péter',
   azonosito ='38',
   ev='1977'
WHERE ev='1987'