elejére előző
A véleményezési modul
   A véleményezés rész elsõsorban a szakdolgozat miatt készült. A kérdõív kitöltésével se-gíthetjük az oktatóprogram fejlesztését. A véleményekbõl kiderülhet, hogy mely részeken vannak hiányosságok és milyen irányba kellene elkezdeni azok kijavítást. A kérdõív kitölté-sekor a megadott válaszokból kell kiválasztani egyet, illetve a legutolsó kérdésnél egy szö-vegdoboz áll rendelkezésünkre, hogy a véleményünkkel, tanácsunkkal segítsük a fejlesztést(1. ábra). A „küldés” feliratú gomb megnyomásával küldhetjük el a kérdõívet, egy felugró ablak fi-gyelmeztet, ha nem töltöttük ki az összes kérdést. Ha sikeresen elküldtük a kérdõívet akkor a fõoldalra jutunk.
Véleményezés
1. ábra Véleményezés