elejére előző
A véleményezési modul
   A véleményezés rész elsősorban a szakdolgozat miatt készült. A kérdőív kitöltésével se-gíthetjük az oktatóprogram fejlesztését. A véleményekből kiderülhet, hogy mely részeken vannak hiányosságok és milyen irányba kellene elkezdeni azok kijavítást. A kérdőív kitölté-sekor a megadott válaszokból kell kiválasztani egyet, illetve a legutolsó kérdésnél egy szö-vegdoboz áll rendelkezésünkre, hogy a véleményünkkel, tanácsunkkal segítsük a fejlesztést(1. ábra). A „küldés” feliratú gomb megnyomásával küldhetjük el a kérdőívet, egy felugró ablak fi-gyelmeztet, ha nem töltöttük ki az összes kérdést. Ha sikeresen elküldtük a kérdőívet akkor a főoldalra jutunk.
Véleményezés
1. ábra Véleményezés