elejére előző következő végére
A teszt modul
   A tesz modul segítséget nyújt abban, hogy megbizonyosodjunk mennyire jól sajátítottuk el az elméleti modult. Ez a rész könnyebb mint a gyakorlati rész, mivel itt több lehetőség kö-zül kell kiválasztanunk a helyest. Itt két nehézségi fokkal találkozhatunk: a kezdővel és a haladóval. A két lehetőség közös jellemzője, hogy mind a kettőnél 20-20 kérdést kapunk, és mindig 3 lehetőség között választhatunk, majd a tovább gombbal léphetünk a következő kér-désre (1. ábra). Az oldal tetején mindig elolvashatjuk, hogy hány kérdés van hátra a 20-ból.
A teszt modul működés közben
1. ábra A teszt modul működés közben

   Ha az összes kérdésre válaszoltunk, akkor a lap tetején a „Vége a tesztnek” feliratot ol-vashatjuk (2. ábra). Alatta láthatjuk, hogy hány másodpercet vett igényben a teszt kitöltése. Majd láthatjuk, hogy melyik kérdésre válaszoltunk helyesen (zöld), melyikre hibásan (piros) és melyikre nem válaszoltunk (kék). A táblázat alatt láthatjuk, hogy a 20 pontból hányat ér-tünk el és ez hányas osztályzatnak fel meg.
A teszt eredménye
2. ábra A teszt eredménye

   A kezdő és a haladó modul között az a különbség, hogy míg a kezdő modult mi léptetjük tovább a „tovább” feliratú gomb megnyomásával, ellenben a haladó tesztnél már csak 45 má-sodpercünk van megválaszolni a kérdést és ha nem nyomjuk meg a gombot, akkor továbblép automatikusan. Sajnos az internet megbízhatatlanságából adódóan a java-script néha elakad a csatornán, ilyenkor újra kell kezdeni a tesztet. Az elakadáskor „Vége a tesznek” feliratot kapunk és alatt egy üres oldal van.