elejére előző következő végére
Feltétel használata
   Feltételt akkor használunk, hogyha egy adott érék megvizsgálása után nem csak egy irányban szeretnénk tovább haladni. Az SQL nyelvben is megvan ez a lehetõség a lekérdezések során azaz feltételeket a select parancs után kell írni. Kétféle feltétel szerkezetet különböztetünk meg a kétirányút és a többirányú elágazást.
    IF (feltétel, ha igaz , ha nem igaz).  Az if szóval vezetjük be, a feltételnek olyannak kell lenni ami igaz vagy hamis értéket ad vissza, és eszerint, hajtja végre az elsõ vesszõ utáni rész, illetve ha nem igaz akkor a második veszõ utáni részt. Vegyük észre, hogy ide nem csak egy érték kerülhet, hanem például a hamis részre tehetünk egy újabb if szerkezetet: IF(feltétel, igaz,IF(feltétel2, igaz, hamis)).
    Ha több felé akarunk elágazni, akkor a case szerkezetet kell használnunk. A következõ a szintaktikája: CASE WHEN [feltétel] THEN [valami] WHEN [feltétel2] THEN [valami2] ELSE [valami a maradékokra] END. Azt is megtehetjük, hogy az ELSE részt nem használjuk fel, de ekkor is le kell zárni az END paranccsal!
SELECT
IF( SUBSTRING(szem_ig_szam,1,1) = 1,'férfi','') AS neme FROM elso

SELECT CASE
WHEN SUBSTRING
(datum,1,4)>1980 THEN 'fiatal'
WHEN SUBSTRING(datum,1,4)>1965 THEN 'közékorú'
WHEN SUBSTRING(datum,1,4)>1950 THEN 'öregedõ'
ELSE 'öreg'
END AS állapota FROM elso